Hoe werkt arbeidsmediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij de werknemer en werkgever samen, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het arbeidsconflict oplost. Deze mediator is dus geen rechter die een beslissing oplegt of adviseur, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

Mediation bestaat vaak uit één of een aantal gesprekken waarin werknemer en werkgever samen tot de kern van het geschil proberen door te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Omdat u zelf actief mee moet en mag denken over een oplossing, is in veel gevallen een maatwerkoplossing mogelijk die rekening houdt met de belangen van beide partijen.

Vertrouwelijkheid

Voorafgaand aan de mediation moet er eerst een mediator gezocht worden. Daarna zullen een aantal afspraken over het mediationtraject worden gemaakt. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een zogenaamde mediationovereenkomst. In deze overeenkomst zal onder andere staan dat alles wat er tijdens de mediation besproken wordt, vertrouwelijk en geheim blijft.

Dit betekent dat beide partijen en ook de mediator aan anderen geen mededelingen mogen doen wat er tijdens de mediationgesprekken besproken of besloten is. Door deze geheimhouding kunnen beide partijen open met elkaar praten zonder het risico te lopen dat de andere partij de inhoud van de gesprekken met iemand anders bespreekt of hierover mededelingen doet.

Vrijwilligheid

Een ander belangrijk aspect van mediation is vrijwilligheid. Alleen als werknemer en werkgever bereid zijn om te proberen de geschillen door middel van mediation op te lossen, kan een mediationtraject in gang gezet worden. Niemand kan verplicht worden om mee te doen aan mediation.

Deze vrijwilligheid geldt ook gedurende het mediationtraject. Als een van beide partijen op enig moment de mediation wil beëindigen, dan kan dat. De andere partij zal dat moeten accepteren, ongeacht de reden.

Voor- en nadelen van mediation

De voordelen van mediation in vergelijking met een gerechtelijke procedure zijn:

Snelheid
Een mediationtraject bestaat meestal uit één of enkele gesprekken en kan daardoor veel sneller afgerond worden dan een gerechtelijke procedure.

Kosten
De kosten voor mediation zijn in het algemeen een stuk lager dan de kosten van een gerechtelijke procedure.

Inspraak
Bij mediation heeft u inspraak in de oplossing van het geschil. Bij een gerechtelijke procedure legt de rechter een beslissing op.

Prettige verstandhoudingen
Mediation heeft een informeel karakter en leidt er vaak toe dat de verhoudingen tussen partijen goed blijven of op een goede manier afgesloten kunnen worden.

Aan mediation kunnen ook enkele nadelen kleven:

Rol mediator
Omdat de mediator geen oplossing kan afdwingen, is het uiteindelijke resultaat van de mediation helemaal afhankelijk van de houding van beide partijen.

Rechter
Als de mediation mislukt, is er vaak alsnog een gerechtelijke procedure nodig om het conflict tot een einde te brengen.

Bron: Ontslag.nl